OSP Jankowice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

🚒🚒🚒12 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość nadania aktu wejścia OSP Jankowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 🚒

W moim imieniu udział w uroczystościach wzięła dyrektor mojego biura poselskiego, Pani Monika Romaniec. Przekazała pamiątkowy grawer z gratulacjami i wyrazami uznania.

🚒Drodzy strażacy! Dziękuję za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Jankowic.Wasze zaangażowanie w akcje ratowniczo-gaśnicze cechuje duża rozwaga oraz poczucie służby w niesieniu pomocy ludziom. Życzę Wam zdrowia i szczęśliwych powrotów z akcji oraz wszelkiej pomyślności.

W uroczystości udział wzięli również m.in. dyrektor biura senatorskiego Marcin Malinowski, Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – starszy brygadier Andrzej Marczenia, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – brygadier Krzysztof Kowal, Zastępca Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu – starszy kapitan Szkoła, oficer operacyjny w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – brygadier Krzysztof Brudek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jarosławiu-Stanisław Górski, Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność- aspirant sztabowy w stanie spoczynku Leszek Pels oraz Przewodniczący Rady Gminy Chłopice Franciszek Kiszka wraz z Panią Sołtys Jankowic Magdaleną Potoczny.