Inwestycje w rozwój wyposażenie pracowni zawodowych (Jarosław). Wartość 3,5 mln zł. Rok 2018.

Realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”, zakończonego w 2018 roku, a w ramach którego zakupiono nowoczesne wyposażenie do 15 pracowni zawodowych.