Scalenia (cały powiat). Wartość 104 mln zł.

W pierwszym naborze wniosków, który odbył się w 2016 roku do powiatu jarosławskiego na scalenia trafiło blisko 34 mln złotych, które zostały rozdysponowane na dwa zadania „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” oraz „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gm. Pruchnik. W drugim naborze, w czerwcu 2018 roku, powiat jarosławski otrzymał do zagospodarowania 20 mln złotych na prace scaleniowe, które objęły wioski Jankowice, Rzeplin i Boratyn.

Pieniądze na kolejne trzy nowe obszary scaleń (Kramarzówkę, Węgierkę i Wolę Węgierską), czyli 50 mln Powiat Jarosławski otrzymał w sierpniu 2019 r.