Łącznik miasta Jarosławia z autostradą A4 (Jarosław/Pawłosiów). Wartość 6,8 mln zł. Rok 2018.

W ramach projektu do gruntownej przebudowie poddano 5 km drogi. Projekt finansowany był ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020. Środki unijne stanowiły 85% inwestycji. Celem zadania była poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu, przede wszystkim Jarosławia z autostradą A4 oraz oczywiście komfort jazdy poprzez znaczącą poprawę stanu technicznego drogi, z wybudowaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Pawłosiowskiej z ul. Strzelecką.