Zakup pałacu w Wysocku (gmina Laszki). Wartość 3 mln zł. Rok 2016.

W pałacu w Wysocku znajduje się jeden z czterech Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Z poprzednimi właścicielami uzgodniono też kwestie związane z rewitalizacją tamtejszego parku i powołania Rady Konserwatorskiej, w skład której weszło trzech członków Powiatu Jarosławskiego i dwóch przedstawicieli poprzednich właścicieli, czyli rodziny Zamoyskich.