Centrum Opieki Medycznej – Szpitalny Oddział Ratunkowy (Jarosław). Wartość 8,65 mln zł. Rok 2019.

18 stycznia 2016 r., decyzją Wojewody Podkarpackiego utworzono Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jarosławiu. Całkowita wartość projektu to 8,65 mln złotych. Inwestycja była możliwa do realizacji dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 7,35 mln zł. Inwestycję zrealizowano w 2019 roku.