Zabezpieczenie osuwiska w Świebodnej (gmina Pruchnik). Wartość 11 mln zł. 2018/2020

Całkowita wartość likwidacji osuwiska to około 11 mln złotych, z których Powiat Jarosławski zabezpiecza 20%. Pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Finansowanie zadania rozłożone jest na trzy lata (2018 – 2020).