Mój program

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Konkrety, nie obietnice: Pozyskanie rządowych pieniędzy dla deficytowych linii PKS Jarosław. Wybudowanie nowego centrum dworcowego PKS.

Czytaj więcej....

Mimo problemów, z którymi w całej Polsce boryka się komunikacja publiczna, my utrzymujemy PKS, dzięki któremu mieszkańcy aż czterech powiatów – jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i bieszczadzkiego, mogą korzystać z publicznych autobusów. Tego tematu nie mogę pominąć, bo nie może być, tak, że są miejscowości wykluczone komunikacyjnie, do których nie dojeżdża żaden autobus.

Mimo problemów, z którymi w całej Polsce boryka się komunikacja publiczna, my utrzymujemy PKS, dzięki któremu mieszkańcy aż czterech powiatów – jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i bieszczadzkiego, mogą korzystać z publicznych autobusów. Tego tematu nie mogę pominąć, bo nie może być, tak, że są miejscowości wykluczone komunikacyjnie, do których nie dojeżdża żaden autobus.

SŁUŻBA ZDROWIA

Konkrety, nie obietnice: Trwająca przebudowa jarosławskiego szpitala. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów.

Czytaj więcej....

Ostatnie poważne inwestycje w jarosławskim szpitalu miały miejsce w latach osiemdziesiątych. Od czterech lat prowadzimy jego radykalną zmianę, tak by warunki, w których się leczymy były godne. Ale zdrowie to nie tylko budynki i sprzęt. To także zmiana postaw, by pacjent czuł się ważny i by był odpowiednio obsłużony. To jednocześnie godziwe warunki pracy dla lekarzy i personelu. To zapewnienie odpowiedniego finansowania powiatowych szpitali, które będą bliskie ludziom. Nikt nie wie tego lepiej od samorządowca, który zna problemy od podszewki.

EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH LUDZI

Konkrety, nie obietnice: Dodatkowe pieniądze z funduszy europejskich na pracownie i laboratoria szkolne oraz kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli.

Czytaj więcej....

Nie ma ważniejszej sprawy dla rodziców niż zapewnienie przyszłości swoim dzieciom. Bardzo pomocne mogą być działania podejmowane w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd. Wyposażenie pracowni i laboratoriów, kursy i szkolenia, dobre praktyki, tak jak to robimy w ramach projektu „Bliżej rynku pracy”. Tak wyposażony w kompetencje i umiejętności absolwent szkoły średniej już od samego początku może myśleć o wymarzonej ścieżce kariery zawodowej.

NOWOCZESNY OBRAZ POLSKIEJ WSI

Konkrety, nie obietnice: Największe scalenia w Polsce za ponad 100 mln złotych. Zagospodarowanie poscaleniowe i inwestycje w drogi i chodniki.

Czytaj więcej....

Przez wiele lat podkarpacka wieś kojarzyła z rozdrobnieniem, które wynikało jeszcze z czasów austro-węgierskiej Galicji. Dziś ten obraz się zmienia. Tworzymy – m.in. dzięki największym w Polsce scaleniom – nowoczesne rozwiązania dla prowadzenia biznesu. Ale nasza wieś, to nie tylko rolnictwo. To także oczekiwania jej mieszkańców dotyczące np. ścieżek rowerowych, terenów rekreacyjnych, ale także rozwiązań ekologicznych – sprzyjających ludziom i przyrodzie.

SPRAWY SPOŁECZNE

Konkrety, nie obietnice: Bezpłatne programy profilaktyczne dla mieszkańców powiatu. Dokończenie budowy nowoczesnego domu dziecka „Domu pod Lipami” w Radymnie. Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej....

Powiat Jarosławski może się pochwalić na całą Polskę wieloma rozwiązaniami dotyczącymi wspierania osób z niepełnosprawnościami czy tzw. „pieczy zastępczej” dla dzieci z domów dziecka. Powstał u nas cały system takiego wsparcia, takiego jak nowatorskie „mieszkanie chronione” W większości z projektów partnerem jest samorząd powiatowy, dzięki czemu znam i rozumiem potrzeby osób potrzebujących wsparcia.

SPORT I REKREACJA

Konkrety, nie obietnice: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych i utworzenie ogólnopolskiego centrum szkolenia w tenisie dla dzieci i młodzieży. Wspieranie m.in. piłki ręcznej, tenisa stołowego i siatkówki. Organizacja charytatywnego meczu z udziałem dawnych gwiazd jarosławskiej koszykówki.

Czytaj więcej....

Jedną z szans każdego regionu jest rozwój sportu. To szansa dla dzieci i młodzieży na zdrowie i kondycję, ale także znalezienie pasji i – kto wie – zrobienie ogólnopolskiej lub europejskiej kariery. To także duma z osiągnięć naszych lokalnych klubów. Dlatego tak ważne jest wsparcie czy w postaci infrastruktury czy stwarzania szans, takich jak ogólnopolski ośrodek szkolenia w tenisie stołowym.

POLSKA TRADYCJA I PATRIOTYZM

Czytaj więcej....

Jesteśmy dumni, że w naszych gminach i powiatach podtrzymujemy tradycję i wiarę naszych przodków. Naród bez korzeni zginie. To trzeba sobie uzmysłowić, dbając o nasze zwyczaje i przeszłość, która nas ukształtowała. Niemniej ważne jest kształtowanie nowoczesnego patriotyzmu, w którym jest miejsce na historię, ale także teraźniejszość i przyszłość. Jestem dumny ze swojej Ojczyzny, jej historii i dokonań przodków. Musimy umieć podtrzymać tę sztafetę.