Zagospodarowanie poscaleniowe w związku z budową odc. autostrady A4 na terenie powiatu. Wartości 6,5 mln zł. Rok 2017.

Teren objęty zagospodarowaniem poscaleniowym to blisko 780 ha. Zadanie objęło: drogi dojazdowe do gruntów rolnych i zabudowań o łącznej długości prawie 38 km (28 km utwardzonych), mostki, przepusty oraz zjazdy oraz odtworzenie i poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, likwidację zbędnych miedz, prace rekultywacyjne, itp., by po zakończeniu zadania działki były gotowe do podjęcia na nich prac agrotechnicznych.