Centrum Opieki Medycznej – doposażenie w sprzęt (Jarosław). Wartość 5,2 mln zł. Rok 2016.

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w ramach realizacji projektu z programu Polska-Ukraina-Białoruś dokonało zakupu sprzętu medycznego w łącznej kwocie 5 mln 266 tys. zł: rezonans magnetyczny 1,5 T – 3 mln 545 tys. zł; aparat RTG – 1 mln 179 tys. zł; videogastroskop – 205 tys. zł.; videokolonoskop – 156 tys. zł.; myjka automatyczna do endoskopów – 138 tys. zł; respirator – 44 tys. zł.