Projekt „Twoje miejsca – Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska – Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”. Wartość 0,26 mln zł, Rok 2018.

Realizowany przez Powiat Jarosławski we współpracy ze słowackim Svidnikiem. W ramach projektu powstała strona internetowa oraz przewodnik prezentujące 85 najciekawszych, najoryginalniejszych czy najatrakcyjniejszych miejsc i obiektów powiatu jarosławskiego i Svidnika, w trzech językach: po polsku, słowacku i angielsku. Są one pogrupowane według pięciu wirtualnych szlaków: wielokulturowego, wielkich wydarzeń historycznych, ziemiańskiego, kultury mieszczańskiej oraz dziedzictwa „zapomnianego”.

Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 250 tys. złotych. Projekt jest współfinansowany w 85% ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, 5% dokłada budżet państwa, zaś wkład własny Powiatu Jarosławskiego to 10% całości wydatków.