Wyniki III edycji Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.

📣Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki III edycji Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.

❗️❗️❗️Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszające rozwoju naszego regionu❗️❗️❗️

🔴POWIAT JAROSŁAWSKI

📍Gmina Laszki➡️Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Wietlin Osada –Kwota wnioskowanych środków 1.900.000,00

📍GMINA RADYMNO➡️Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich – I- kwota wnioskowanych środków 1.960.000,00

📍GMINA JAROSŁAW➡️Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie m. Makowisko i Surochów – kwota wnioskowana 1.999.000,00 zł

📍GMINA WIĄZOWNICA ➡️Budowa budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Ryszkowa Wola – kwota wnioskowana 1.890.000,00➡️Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ryszkowa Wola – 588.000,00 zł

📍GMINA CHŁOPICE➡️Przebudowa budynku byłej Sali gimnastycznej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej – kwota 1.500 000,00 zł➡️ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Zamiechów 1. 000 000,00 zł

📍GMINA ROŹWIENICA➡️Budowa żłobka w miejscowości Roźwienica 3. 920 000,00 zł

🔴POWIAT PRZEWORSKI

📍GMINA ADAMÓWKA ➡️Budowa kompleksu sportowego – obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Adamówka 3. 871 000 zł

📍GMINA GAĆ➡️Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w sołectwie Mikulice, 1.960 000 zł

📍 MIASTO I GMINA KAŃCZUGA ➡️Budowa boiska typu Orlik ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzeczowicach, Gmina Kańczuga – 2. 498 500 zł

🔴POWIAT LUBACZOWSKI➡️Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Lubaczowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Narol 2.000 000 zł

📍GMINA HORYNIEC – ZDRÓJ ➡️Budowa punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Gmina Horyniec-Zdrój 1. 960 000 zł

📍GMINA LUBACZÓW➡️Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie 5. 000 000 zł

📍GMINA MIEJSKA LUBACZÓW➡️ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Miasto Lubaczów 2. 000 000 zł

📍GMINA NAROL➡️ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Narol 2. 000 000,00 zł

📍GMINA OLESZYCE➡️Rewaloryzacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Oleszycach wraz z drogą dojazdową1. 960 000 zł

📍GMINA STARY DZIKÓW➡️Budowa dróg gminnych na terenie Stary Dzików 1. 615 000 zł

📍GMINA WIELKIE OCZY➡️ Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gmina Wielkie Oczy 2. 000 000 zł