Mała obwodnica Jarosławia. Wartość 13,1 mln zł. Ostatnie prace w 2015 r.

W czerwcu 2015 roku zakończono prace na ulicy Chodkiewicza w Jarosławiu, ostatnim etapie tzw. „drogi granicznej” lub „małej obwodnicy”, biegnącej od ronda przy ul. Pruchnickiej do ul. Morawskiej. Na dwukilometrowym odcinku położono nawierzchnię, pojawiło się też oznakowanie poziome jezdni. Wartość ukończonych robót to niemal 365 tys. zł, a całej „małej obwodnicy” ponad 13 mln złotych. W połączeniu z obwodnicą Jarosławia oraz autostradą A4 „droga graniczna” stanowi znaczące odciążenie dla centrum miasta.