WFOŚiGW przyznał pierwsze dofinansowania w ramach Programu „Mały Strażak”

🔥🔥🔥#WojewódzkiFunduszOchronyŚrodowiska w Rzeszowie przyznał pierwsze dofinansowania w ramach programu #MałyStrażak

🚒 W Powiat Jarosławski otrzymają je:

👩‍🚒OSP Chłopice

👩‍🚒OSP Jankowice

👩‍🚒OSP Duńkowice

👩‍🚒 OSP Korczowa

👩‍🚒 OSP Korzenica

👩‍🚒OSP Kramarzówka

👩‍🚒 OSP Miękisz Nowy

👩‍🚒 OSP Mołodycz

👩‍🚒 OSP Pawłosiów

👩‍🚒 OSP Pruchnik I

👩‍🚒 OSP Pruchnik III

👩‍🚒 OSP Rokietnica

👩‍🚒OSP Roźwienica

👩‍🚒OSP Sośnica

Wnioski OSP z Powiat Przeworski są na etapie rozpatrywania. Dziękuję za środki, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i umundurowania strażakom🤝

#małystrażak#wfośigw#osppowiatjarosławski#ziemiajarosławska#strażacy#podkarpacie#tadeuszchrzan