Rozpoczęcie budowy obwodnicy Przeworska

🏗🛣🚧🚦ROZPOCZĘCIE BUDOWY OBWODNICY PRZEWORSKA

„Symboliczne wbicie łopaty” i rozpoczyna się budowa kolejnego etapu obwodnicy Przeworska, czyli dalszego, nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska. Wartość zadania to ponad 3️⃣3️⃣, 6️⃣ mln zł.

Obwodnica poprawi bezpieczeństwo i zmniejszy ruch na głównych skrzyżowaniach Przeworska. W symbolicznym wbiciu łopaty uczestniczyli m.in. poseł T. Pamuła, , członkowie zarządu województwa P. Pilch i A. Huk, Starosta Przeworski B. Urban, Wójt Gminy Gać G. Pieniążek, Wójt Gminy Przeworsk D. Krawiec, dyrektor PZDW P. Miąso, przedstawiciel wojewody oraz przedstawiciele wykonawców.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wyłonił już wykonawcę robót budowlanych związanych z przebudową i budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 835. Obecnie kończy ona swój przebieg na rondzie drogi krajowej Nr 94 w miejscowości Gwizdaj, a następnie przebiega przez główne skrzyżowania Przeworska w kierunku na Kańczugę i Dynów.

Nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej będzie prawie połowa planowanej obwodnicy południowej miasta Przeworska czyli odcinek o długości 2,2 km. Będzie to droga dwupasmowa jednojezdniowa o szerokości 7,0 m. Najważniejsze węzły i skrzyżowania to węzeł Gwizdaj – nowe rondo – początek nowego odcinka drogowego, następnie planowane rondo na ul. Studziańskiej (połączy drogę powiatową w kierunku Gać – Markowa), a jej koniec to nowe rondo na ul. Węgierskiej – czyli obecna droga wojewódzka prowadząca do Dynowa. Nowe obiekty planowane do wykonania to gównie przepusty na Nowosiółce oraz pomniejszych potokach i rowach odwadniających. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek drogowy do Urzejowic.

Kontrakt na roboty budowlane opiewa na kwotę 33 651 223,92 zł, a wykonawcą prac będzie konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz PBI WBB Sp. z o.o. z Sandomierza.