Przebudowany pas do skrętu w lewo, obok Giełdy Wschód przy drodze krajowej 77 w miejscowości Skołoszów.

❗️📣Kolejna dobra wiadomość dzisiaj po wspólnych staraniach oficjalnie zostaje oddany do użytku kierowców przebudowany pas do skrętu w lewo, obok Giełdy Wschód przy drodze krajowej 77 w miejscowości Skołoszów. ❗️Ta inwestycja za blisko 856 tys. zł. zł która była możliwa do zrealizowania dzięki środkom rządowym w kwocie 766 tys. zł. oraz środkom z gminy Radymno w kwocie 90 tys. zł. i objęła swoim zakresem przebudowę skrzyżowania na wysokości Giełdy Wschód. Polegała ona na budowie pasów do skrętu w lewo z drogi krajowej, budowie wysp kanalizujących ruch i przebudowie wlotów skrzyżowania. Zmiana organizacji ruchu objęła odcinek na długości ok. 7 m

🚧💪Bardzo serdecznie dziękuję za przychylność i wparcie Panu Ministrowi Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz ministrowi Rafał Weber, Panu Wójtowi Bogdanowi Szylarowi i Radzie Gminy Radymno oraz Panu Bogdanowi Tarnawskiemu Dyrektorowi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] odział w Rzeszowie. Dla wszystkich priorytetem było usprawnić ruch na drodze oraz zwiększyć bezpieczeństwo zwłaszcza dla osób przyjeżdzających na Giełdę Wschód w miejscowości Skołoszów.