Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Jarosławskiego

2 czerwca miał miejsce turniej piłki nożnej o puchar Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota na stadionie w Pruchniku. Turniej odbył się pod moim honorowym patronatem a udział w nim wzięło 16 drużyn z całego powiatu. Te, które zajęły miejsca od 1. do 4., zakwalifikowały się do Turnieju Finałowego o Puchar Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysława Golby. Ostatecznie: pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Wietlina, drugie – Wierzbna a trzecie – Morawsko.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów !!!