Międzynarodowa XXXIII Konferencja Europa Karpat

Dziś 13 maja w Krasiczynie odbyła się 33 Konferencja Europa Karat. W konferencji wzięli udział przedstawiciele rządów, parlamentarzystów, samorządowców oraz naukowców z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Litwy, Węgier, Rumunii, Mołdawii a także Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Główne tematy które zostały poruszone podczas spotkania to Wojna na Ukrainie, transformacja i odbudowa tego kraju, rozwój komunikacji w Europie Środkowej oraz Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.

Cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. Dotychczas odbyły się m.in. sesje w Krynicy, Krasiczynie i na Ukrainie.

Celem tej inicjatywy jest pogłębianie transgranicznej współpracy regionalnej, monitorowanie postępów we wdrażaniu Konwencji Karpackiej oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat.