40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

4️⃣0️⃣ lat temu wprowadzono stan wojenny w Polsce. Pamiętamy!
13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.
Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilonowego ruchu „Solidarności”. W wyniku stanu wojennego życie straciło co najmniej kilkudziesięciu Polaków.

Jarosławskie uroczystości upamiętniające 40 rocznice wprowadzenia stanu wojennego.

W kościele pw. Bożego Ciała odbył się koncert patriotyczny uczniów Liceum Katolickiego im. Anny Jenke.

Następnie odprawiona została msza św. w intencji ofiar, którzy stracili swoje życie w okresie stanu wojennego w Polsce.

Wiązankę kwiatów przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki w moim imieniu złożyła Pani MOnika Maj-Lichończak.

Cześć Ich Pamięci! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱