Środki dla Powiatów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych #PolskiŁad

WAŻNE DLA SAMORZĄDÓW 🔥🔥🔥Kolejne Rządowe środki trafiły do naszego regionu w ramach PolskiŁad #ProgramInwestycjiStrategicznych#InwestycjePolskiŁad❗️❗️❗️

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś wyniki 1. edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu #PolskiŁad

🔴Nasz Powiat Jarosławski otrzyma 1️⃣0️⃣0️⃣9️⃣0️⃣5️⃣7️⃣1️⃣8️⃣,5️⃣0️⃣ zł , które zostaną przeznaczone na:

✅Powiat Jarosławski 1️⃣1️⃣1️⃣8️⃣6️⃣8️⃣1️⃣0️⃣ zł – przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+62-622+889

✅Gmina Chłopice 4️⃣9️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł – Modernizacja oświetlenia na terenie Gmina Chłopice

✅Gmina Jarosław 1️⃣0️⃣4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł – Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażenie w urządzenia do zdalnego odczytu

✅Gmina Laszki 8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wietlinie, Wietlin Pierwszy

✅Gmina Miejska Jarosław 4️⃣7️⃣4️⃣0️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ zł – Modernizacja płyty Rynku w Jarosławiu, część północna i wschodnia wraz z Placem św. Michała

✅Gmina Pawłosiów 4️⃣9️⃣8️⃣7️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ zł – Przebudowa dróg komunalnych na terenie Gmina Pawłosiów

✅Gmina Pruchnik 8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozbórz Długi – Etap I

✅Gmina Radymna 8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł – Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej

✅Gmina Rokietnica 1️⃣0️⃣4️⃣0️⃣2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ zł – Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków

✅Gmina Roźwienica 4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł- Budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Woli Węgierskiej

✅Gmina Wiązownica 9️⃣5️⃣3️⃣1️⃣6️⃣0️⃣8️⃣ zł- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radawa i Cetula

✅Miasto Radymno 5️⃣9️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł-Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych

✅Miasto Radymno 6️⃣6️⃣3️⃣1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł -Przebudowa dróg na terenie Miasta Radymna

✅Powiat Jarosławski 3️⃣5️⃣7️⃣5️⃣8️⃣0️⃣0️⃣ zł – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514

🔴Powiat Lubaczowski otrzyma 7️⃣8️⃣0️⃣6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł , które zostaną przeznaczone na:

✅Gmina Cieszanów – 4️⃣9️⃣7️⃣8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł – Program przebudowy dróg gminnych, przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców

✅Gmina Horyniec-Zdrój –8️⃣8️⃣3️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł – budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

✅Gmina Lubaczów – 8️⃣7️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł – budowa i przebudowa infrastruktury drogowej

✅Gmina Miejska Lubaczów 4️⃣9️⃣9️⃣7️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lubaczowie

✅Gmina Narol 7️⃣9️⃣9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wola Wielka, Łukawica, Chlewińska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Narolu

✅Gmina Oleszyce 4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł- przebudowa i termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-sprotowego w Oleszycach

✅Gmina Stary Dzików 9️⃣3️⃣1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł – budowa i przebudowa dróg gminnych

✅Gmina Wielkie Oczy 6️⃣7️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł- budowa sali gimnazstycznej przy Publicznej Szkole w Łukawcu

✅Powiat Lubaczowski, Miasto Lubaczów 4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł- budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym

✅Powiat Lubaczowski, Miasto Lubaczów –8️⃣5️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł -przebudowa dróg powiatowych obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych

✅Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska”, Gmina Miejska 8️⃣9️⃣1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł – budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo Gminnego „Ziemia Lubaczowska

🔴Powiat Przeworski otrzyma 7️⃣2️⃣0️⃣5️⃣9️⃣5️⃣0️⃣5️⃣ zł , które zostaną przeznaczone na:

✅Gmina Adamówka –1️⃣0️⃣9️⃣2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł -budowa domu kultury w Adamówce

✅Gmina Gać – 9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł -otworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Mikulicach

✅Gmina Jawornik Polski 4️⃣7️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł- remont dróg gminnych

✅Gmina Miejska Przeworsk-4️⃣9️⃣8️⃣7️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworsk

✅Gmina Wiejska Przeworsk-1️⃣9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł-montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

✅Gmina Wiejska Przeworsk – 2️⃣8️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł modernizacja dróg na terenie Gminy Przeworsk

✅Gmina Wiejska Przeworsk-2️⃣8️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową SUW

✅Gmina Tryńcza- 9️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł- poprawa infrastruktury drogowej✅Gmina Zarzecze –9️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarzecze

✅Miasto i Gmina Kańczuga 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalnego-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze

✅Miasto i Gmina Sieniawa –3️⃣6️⃣9️⃣7️⃣5️⃣0️⃣5️⃣ zł przebudowa i rozbudowa SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej

✅Powiat Przeworski –1️⃣5️⃣2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł nowoczesne rozwiązania energetyczne- budowa farmy fotowoltaicznej wraz z wewnętrzną sienią energetyczną oraz systemem magazynowania energii Gmina Jarosław

Gmina ChłopiceGmina PawłosiówPowiat JarosławskiGmina RokietnicaRadymno gminaMiasto RadymnoGmina RoźwienicaMiasto JarosławUrząd Miasta JarosławiaGmina Laszki

Zobacz listę inwestycji w Twoim regionie:

🌐http://www.gov.pl/…/program-inwestycji-strategicznych

Publiczne