Nowa Ulga SPONSORINGOWA #PolskiŁad

Pomagając innym płacisz niższe podatki ⬇️🤩

Warto wspierać Polski #Sport ‼👏Ulga Sponsoringowa to obopólna korzyść dla sponsorowanych i sponsorujących. Według ulgi sponsor może korzystać podwójnie :

👉 wyliczając sobie podstawę podatkową czyli przychody minus koszty,

👉 odejmując 50% takich kosztów od już wyliczonej podstawy opodatkowania czyli nawet 150 % kosztów między innymi na sport, kulturę czy szkolnictwo wyższe

👍Jakie koszty będą podlegać odliczeniu ❓

W przypadku odliczeń na sport to między innymi:

➡️zakup sprzętu sportowego,

➡️ pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

➡️ pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego),

➡️ stypendium sportowego (rozumianego jako jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane za osiągnięcie określonego wyniku sportowego albo umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej)

➡️ lub finansowanie imprezy sportowej, niebędącej jednak masową imprezą sportową,

👉 Wejście w życie ulgi planowane jest na 1 stycznia 2022.