Otwarcie Domu Pomocy w Zarzeczu

17 września 2021 roku został otwarty Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu. W uroczystości wzięła udział dyrektor mojego biura poselskiego Pani Monika Romaniec przekazując w moim imieniu na ręce Przewodniczącego PSONI Jarosław Pana Mariusza Mitusia słowa uznania i podziękowania.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Zarzeczu. Ze względu na moje poselskie obowiązki i mój pobyt w Warszawie nie mogę wziąć udziału osobiście w tym jakże ważnym wydarzeniu.

Dzisiejsze spotkanie to szczególny dzień dla całej społeczności Zarzecza. To właśnie tutaj będzie rozwijało się życie kulturalne, społeczne, sportowe. To tutaj osoby potrzebujące będą spędzać swój wolny czas w towarzystwie doświadczonych ekspertów, specjalistów, nauczycieli. Jestem przekonany, że Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu będzie służył odkrywaniu nowych talentów, a także budowaniu szczególnych więzi międzypokoleniowych. Serdecznie gratuluję i życzę kolejnych jakże ważnych dla naszych społeczności inwestycji. Ze swojej strony deklaruję dalszą chęć  współpracy i wspierania takich inicjatyw. Nic tak nie jednoczy ludzi jak wspólne dobro, troska o drugiego człowieka.

Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak potrzebnego i oczekiwanego projektu wynikającego z troski o mieszkańców potrzebujących pomocy.  Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę powodzenia!

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Zarzeczu. Następnie budynek został uroczyście otwarty i poświęcony.

To nowa inicjatywa PSONI Koło w Jarosławiu, która zapewnia przestrzeń do nauki, terapii, kreatywnego spędzania czasu od poniedziałku do piątku 10 uczestnikom z różnymi niepełnosprawnościami.