Życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkół! 👩‍🏫🧑‍🏫Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!👫👨‍👩‍👧‍👦👨‍🎓👩‍🎓

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2021/2022 – życzę wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty satysfakcji z wykonywanej pracy, inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz dobrej atmosfery pracy.

Niech uda się Państwu zrealizować wszystkie zamierzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Uczniom życzę, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, by we właściwy sposób decydowali o dalszych losach edukacyjnych i zawodowych.

Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech każda szkoła i placówka będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym. Życzę dobrej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym!

życzy

Poseł na Sejm RP

Tadeusz Chrzan