Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021. Jakie środki dla Podkarpacia?

💥💥💥2️⃣7️⃣ 4️⃣0️⃣4️⃣ 7️⃣1️⃣9️⃣ zł #Podkarpacie otrzymało z #RządowyFunduszRozwojuDróg w 2021 r. na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych 🚦🚶‍♀️🚶‍♂️

26 lipca 2021r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z RFRD.

Serdecznie dziękuję Panu Premierowi #MateuszMorawiecki oraz Panu Ministrowi Infrastruktury #AndrzejAdamczyk imieniu mieszkańców #Podkarpacie

Dzięki rządowemu wsparciu samorządy mogą realizować inwestycje:

🚦wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa),

🚦poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania),

🚦skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

W ramach dofinansowania na #Podkarpaciu zostanie zrealizowanych 💥147 przejść powiatowych i 💥101 przejść gminnych

#rzadowyfunduszrozwojudróg#bezpieczeństwopieszych#mateuszmorawiecki#ministerinfrastruktury#solidarnyzludzmi#tadeuszchrzan