Poświęcenie skweru Jana Pawła II w Rokietnicy

27 czerwca 2021 roku w Rokietnicy odbyło się uroczyste poświęcenie skweru Jana Pawła II. To wydarzenie poprzedziła uroczysta msza św. w Kościele pw. św. Mikołaja Biskupa i MB Częstochowskiej w Rokietnicy.

W czasie homilii została przywołana sylwetka Jana Pawła II i jego wpływ na dzieje całego świata. Następnie przybyłe delegacje udały się na skwer, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika oraz skweru Jana Pawła II.

Cieszę się, że powstało nowe miejsce, które będzie wizytówką Rokietnicy. Będzie to przestrzeń kultu religijnego. Pomnik Wielkiego Polaka to symbol wielkich przemian na całym świecie. To wielka radość, że w Rokietnicy powstało takie miejsce.