Inwestycje w kompetencje uczniów i wyposażenie szkół i placówek (Jarosław). Wartość 4,7 mln zł. Rok 2018.

Blisko 5 mln zł wyniosła wartość dwóch projektów edukacyjnych, które Powiat Jarosławski realizował w latach 2016 – 2018. Pierwszy z nich „Bliżej rynku pracy” dotyczył kompleksowego programu edukacji zawodowej (także zakup wyposażenia pracowni m.in. nowoczesnego ciągnika rolniczego), drugi „CKP kształci zawodowo” – wspierania kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu”. Obydwa zostały dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.