PKP Cargo kupuje Fabrykę Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej!

Wspaniałe wiadomości❗️

🔴PKP Cargo kupuje Fabrykę Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej❗

To pierwszy krok do wznowienia produkcji w tym zakładzie.

🤝Serdecznie dziękuję za zaangażowanie , skuteczne rozmowy i negocjacje, które doprowadziły do sukcesu! 🙂 Szczególne podziękowania dla Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Tomasz Poręba – Poseł do Parlamentu Europejskiego , Marszałka Marek Kuchciński 👏👏👏👏 oraz wszystkim zaangażowanym w powrót fabryki w polskie ręce. Dziękuję za determinację i wytrwałość. 🤝

ℹ️ Fabryka przez wiele lat była wiodącym na rynku podmiotem zajmującym się produkcją i modernizacją taboru towarowego i jednym z największych pracodawców w Powiecie Przeworskim zatrudniającym ponad tysiąc pracowników. Niestety, w październiku 2014 r. spółka Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. ogłosiła niewypłacalność i została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej z powodu skomplikowanej sytuacji własnościowej, organizacyjnej jak i finansowej.

Dzięki skutecznym staraniom PKP Cargo zawrze umowę z Forespo, której warunkiem wejścia w życie jest zrzeczenie się przez Gminę Tryńcza prawa pierwokupu przysługującego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami dwóch nieruchomości wchodzących w skład fabryki. Warunek musi zostać spełniony do końca 2021 roku, a zawarcie finalnej umowy nastąpi niezwłocznie po ich spełnieniu, ale nie później niż do 30 kwietnia 2022r.

Łączna ostateczna cena sprzedaży nieruchomości i ruchomości objętych Umową Przenoszącą Własność Nieruchomości wynosi 7 380 000 EUR brutto.❗️

Obecnie nie jest tu prowadzona produkcja taboru, ale Forespo Poland ma w swoim ręku nieruchomości z halami produkcyjnymi, magazynami i obiektami biurowymi oraz bocznicą kolejową.

🗣Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz wyjaśnia, iż zgoda rady nadzorczej była niezbędna do podpisania umowy z Forespo. Dodaje, iż chcą jak najszybciej przystąpić do prac przygotowawczych przed ponownym uruchomieniem produkcji wagonów.