Uroczyste otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach, Gmina Przeworsk

31 maja 2021 roku odbyła się oficjalne otwarcie i poświęcenie Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach, utworzonego w ramach projektu pt. „Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania – ponad 3️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ zł.

Serdecznie gratuluję Wójtowi Gminy Przeworsk Danielowi Krawiec kolejnej inwestycji, która otworzy nowe możliwości dla osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie z terenu Gminy Przeworsk jak również Powiatu Przeworskiego.

Uroczystość otarcia i poświęcenia CIS rozpoczęła się Mszą Święta w kaplicy w Chałupkach