Otwarcie oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte, Gmina Radymno

26 maja 2021 roku została uroczyście uruchomiona Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Święte w Gminie Radymno.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 17 mln zł.

Dofinansowanie oczyszczalni wraz z systemem kanalizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniosło ponad 13 mln zł.