Komisja Zdrowia – ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

20 maja 2021 roku odbyło się bardzo ważne posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie, którego rozpatrywaliśmy wnioski i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

21 maja 2021 roku podczas 30 posiedzenia Sejmu RP zaprezentowałem sprawozdanie komisji zdrowia o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 💰zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 👩‍⚕️🧑‍⚕️oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1202 i 1208)