Krajowy Plan Odbudowy przyjęty!

4 maja 2021 r. odbyło się 29 posiedzenie Sejmu RP. W tym dniu odbyło się bardzo ważne głosowanie na temat Krajowego Planu Odbudowy i przekazania środków z Unii Europejskiej w kwocie blisko 770 mld zł.

Przed głosowaniem głos zabrał Premier Mateusz Morawiecki, który zaakcentował, iż środki finansowe , które Polska może otrzymać mogą przyczynić się do rozkwitu polskiej gospodarki, wsi, rodzin.

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji decyzji Rady UE z dnia 14 grudnia 2020 r. ws. systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Teraz dokument trafi do Senatu. Decyzja Rady UE przewiduje m.in. przeznaczenie środków z unijnego Funduszu Odbudowy na przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19.

Decyzja Rady UE z 14 grudnia 2020 r. m. in. umożliwia zaciąganie przez Komisję Europejską pożyczek na finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego istotną częścią unijnego Funduszu Odbudowy. Jego podstawowymi celami są odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy, a także przygotowanie ich na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Ratyfikacja tego dokumentu przez wszystkie państwa członkowskie jest warunkiem uruchomienia środków z Funduszu. Aby otrzymać te środki, każdy kraj należący do UE musi przedstawić Krajowy Plan Odbudowy, w którym wskazane zostaną finansowane z nich konkretne programy i inwestycje. Po ratyfikacji decyzji ws. systemu zasobów własnych Polska ma otrzymać z wieloletniego budżetu Unii na lata 2021 – 2027 oraz z Funduszu Odbudowy łącznie 770 mld zł.

🟢Za ustawą głosowało 290 posłów

🔴Przeciw było 33 posłów

🟡Wstrzymało się od głosu 133 posłów