PONAD 174 MLN ZŁ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Województwo Podkarpackie otrzyma 174 793 246,94 zł, które przeznaczy na dofinansowanie 123 zadań drogowych w ramach których planowane jest do budowy, przebudowy i remontu łącznie ponad 216 km dróg gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego. 

Do Powiatu Jarosławskiego trafiło ponad 30 mln zł w ty,. m.in do Gminy Pawłosiów, Gminy Radymno, Gminy Rokietnica, czy Pruchnik. To realne wsparcie i poprawa bezpieczeństwa stanu naszych dróg

Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. W ramach funduszy zostaną zrealizowane inwestycje, m.in.

 • 💰1️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣2️⃣3️⃣9️⃣ zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000 – 8+365 – Powiat Jarosławski
 • 💰9️⃣ 3️⃣1️⃣0️⃣ 5️⃣2️⃣4️⃣ zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i 5+656 -11+185 – Powiat Jarosławski
 • 💰3️⃣0️⃣3️⃣9️⃣2️⃣3️⃣8️⃣ zł Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu – Miasto Jarosław
 • 💰7️⃣6️⃣4️⃣3️⃣5️⃣6️⃣ zł Przebudowa drogi gminnej Nr 111319R w km 653+129 – 654+793, ul. 3-go Maja w miejscowości Munina związana z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego – Gmina Jarosław
 • 💰3️⃣2️⃣4️⃣ 0️⃣6️⃣3️⃣ zł Przebudowa drogi gminnej nr 111065R w miejscowości Tryńcza – Gmina Tryńcza
 • 💰2️⃣ 8️⃣6️⃣6️⃣ 3️⃣8️⃣0️⃣ zł Budowa – rozbudowa dróg gminnych publicznych nr G110740R Pantalowice -Siedleczka w km 0+078 – 1 +200 i Nr G110789R Pantalowice – Rondo w km 0+031 – 0+629 miejscowości Pantalowice w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – Gmina Kańczuga
 • 💰1️⃣ 5️⃣3️⃣6️⃣ 7️⃣2️⃣2️⃣ zł Przebudowa drogi gminnej nr 111603R Jarosław (rondo) – Tywonia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+360,00 – Gmina Pawłosiów
 • 💰3️⃣1️⃣7️⃣ 3️⃣4️⃣5️⃣ zł Przebudowa drogi gminnej Nr 111753R w miejscowości Rokietnica od km 0+000 do km 0+990 – Gmina Rokietnica
 • 💰4️⃣8️⃣0️⃣ 0️⃣6️⃣0️⃣ złRemont drogi gminnej nr 111709R Michałówka – Duńkowice km 0+450 -1+447 i 1+480 – 2+016 – Gmina Radymno
 • 💰3️⃣6️⃣0️⃣ 4️⃣2️⃣2️⃣ zł Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Święte w km 0+000 – 0+509 – Gmina Radymno
 • 💰5️⃣9️⃣0️⃣ 8️⃣3️⃣0️⃣ zł Remont drogi gminnej nr 110862R w km 0+015 – 1 +800 w miejscowościach Gwizdaj i Studzian – Gmina Przeworsk
 • 💰1️⃣ 6️⃣1️⃣2️⃣ 6️⃣9️⃣1️⃣ zł Przebudowa drogi gminnej nr 111673R w miejscowości Jodłówka – Gmina Pruchnik

Lista podstawowa i rezerwowa gmin, powiatów i miast objętych rządowym wsparciem do pobrania poniżej: