Jubileusz 30-lecia Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

11 września 2021 roku w Przeworsku odbył się Jubileusz 30-lecia Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „Wzrastanie”. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. pod przewodnictwem abp Adama Szala.

Poświęcony został również Dom Miłosierdzia im. św. Jana Pawła II oraz została odsłonięta tablica poświęcona śp. ks. prał. Franciszkowi Rząsie.

Misją Fundacji jest wszechstronna pomoc osobom potrzebującym w wymiarze duchowym i materialnym, zwłaszcza we  wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości. 30 lat niesionej pomocy, 13 placówek, 400 osób korzystających z pomocy te liczby pokazują jak przez lata rozwinęła się działalność Fundacji „Wzrastanie”. Liczne wydarzenia, sukcesy dowodzą, że zapoczątkowane przed 30 laty dzieło ma ogromny sens, przynosząc radość i dumę wszystkim tym, którzy aktywnie działają w Fundacji i korzystają z jej dobrodziejstw.

Serdecznie gratuluję pięknego Jubileuszu i życzę dalszego rozwoju dla wspólnego dobra.  Z dumą obserwuję i wspieram Państwa rozwój. Wszystkiego dobrego na kolejne lata.