XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu

9 września miałem przyjemność wziąć udział w panelu 👉„Stan i perspektywy partnerstwa Polski i Ukrainy” w której reprezentowałem Polsko-Ukraińską Grupę Parlamentarną.

📽🔴Transmisja na żywo dostępna tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=VkmUeuxjXYI

Moderator: Waldemar Paruch, Kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji, UMCS, Polska
Paneliści:
✅Paweł Kowal, Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Profesor w ISP PAN, Polska
✅Mykoła Kniażycki, Współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzecząpospolitą Polską, Ukraina
✅
Marek Pietraś, Profesor, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Polska
✅Beata Surmacz prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, Polska
✅Walenty Baluk, Profesor, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, Polska
✅Hryhoriy Perepelytsya, Profesor, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki, Ukraina
✅ Mykola Doroshko, Profesor, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki, Ukraina