Bezpieczny Powrót do szkoły!

👩‍🎓🧑‍🎓Już niedługo w szkolnych ławkach zasiądą uczniowie. Dbamy o to, aby był to BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY❗

📕Nauka od 1️⃣ września w trybie stacjonarnymOd 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dwa rozporządzenia określające sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

📗Ponad 1️⃣0️⃣0️⃣ mln zł na środki bezpieczeństwa dla szkół. Przeznaczyliśmy ponad 100 mln zł na środki bezpieczeństwa. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) przekażemy do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa (stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku, maseczki, termometry, środki do dezynfekcji).Ponadto wszystkie szkoły i przedszkola otrzymają środki ochrony osobistej. Trafi do nich łącznie 100 tys. termometrów. Wysłane zostaną także rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący.😷

📘Szkolenia dla kadry kierowniczej i specjalistów szkolnych. Od 15 sierpnia Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej.Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych na podstawie diagnozy czynników chroniących i ryzyka dla szkoły. Następnie kuratorzy oświaty będą prowadzili monitoring w zakresie przygotowywanych przez szkoły programów wychowawczo-profilaktycznych, z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy.

📕 Dodatkowe pakiety edukacyjne dla szkół W tym tygodniu szkoły otrzymają także dodatkowe pakiety edukacyjne. Będą to filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, konsultowane z Radą Medyczną.