Spotkanie informacyjne w Radawie #PolskiŁad

21 sierpnia 2021 roku w Radawie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące założeń nowego  programu Polski Ład. Na moje zaproszenie przybyli samorządowcy, mieszkańcy Powiatu Jarosławskiego, którzy mogli wspólnie debatować nad głównymi tezami #Polski Ład.

O najważniejszych kwestiach nowego rządowego programu mówili, m.in. Marszałek Marek Kuchciński, Europoseł Bogdan Rzońca,  Wicewojewoda Jolanta Sawicka, Wicemarszałek Piotr Pilch. Samorządowcy z Powiatu Jarosławskiego mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania swoich uwag i sugestii do założeń Polskiego Ładu.

Wspólnie z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim zaznaczaliśmy, iż program jest na etapie konsultacji i wszelkie uwagi są mile widziane.